TPS61085 (SMD Code: PMKI)

TPS61085 650-kHz,1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC


TPS61085  (SMD Code: PMKI) TPS61085 650-kHz,1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC

TPS61085 (SMD Code: PMKI)

Jetzt hier bestellen >>